ТВ Бачка Врбас

ТВ Бачка Врбас

Политика

На 21. седници СО Врбас одборници разматрали 14 тачака Дневног реда

Редакција ТВ Бачка | 5. avgust 2019. | 17:59 | Политика

На 21. седници СО Врбас одборници разматрали 14 тачака Дневног реда

На 21. седници Скупштине општине Врбас разматрано је укупно 14 тачака дневног реда. Најважнија тачка свакако се тицала одлуке о доношењу измена и дпоуна Просторног плана општине Врбас. Како је образложила заменица председника општине Врбас, Миљана Штулић, ове измене и допуне додносе се због усклађивања овог документа са плановима вишег реда, пре свега просторног плана Републике Србије и регионалног просторног плана Покрајине Војводине, као и више планова за подручја од посебне намене. Изменама и допунама утврђује се и локација за изградњу Трансфер станице са рецилажним центром и компостилиштем.

Највећи део тачака односио се на измене планова детаљне регулације неколико блокова у Врбасу. Блокова 27, 35 и 36, као и дела радне зоне уз државни пут  Првог Б реда број 15 у катастарској општини Врбас. Одборници су усвојили и допуну Одлуке о доношењу програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини за 2019. годину у општини Врбас, Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Врбас, као и о прибављању непокретности у јавну својину општине Врбас на неколико катастарских парцела у Савином Селу.

Усвојени су и Предлог Одлуке о усвајању информације о степну усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећ за период од 1. јануара до 30. јула 2019. године, Прделог решња о обављању дужности и Предлози Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Ostale vesti iz ove kategorije