ТВ Бачка Врбас

ТВ Бачка Врбас

Политика

На 25. седници Скупштине општине Врбас одборници разматрали 11 тачака Дневног реда

Редакција ТВ Бачка | 28. januar 2020. | 19:22 | Политика

На 25. седници Скупштине општине Врбас одборници разматрали 11 тачака Дневног реда

На 25. седници Скупштине општине Врбас одборници су разматрали укупно 11 тачака Дневног реда, након што је првобитно предложен дневни ред допуњен са још пет тачака. Седници је присуствовало 30 од укупно 36 одборника колико броји локални парламент. Значајн број допуна дневног реда предложили су и одборници опозиције, али их скупштинска већина није усвојила.

Тако се на скупштини нашао Предлог одлуке о давању сагласности на коначан нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за замену дела постојећих светиљки јавног осветљења новим Лед светиљкама. Одборници су дали сагласност на склапање посла са приватном фирмом, којим се предвиђа замена 2530 светиљки новим ЛЕД сијалицама, као и замена оштећених стубова и мерно-управљачких блокова.  На замерке опозиционих одборника у погледу вредности инвестиције и услова расписане набавке, одговорено је да је јавна расвета ургентан проблем, те да су сличне пројекте спровеле многе локалне самоуправе, као и да се овим постижу енергетска ефикасност и уштеде.

Усвојен је и Предлог одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватог пертнерства за уговорну испоруку топлотне енергије за реконструкцију система за проузводњу топлоте. Како је назначено, пројекат подразумева замену постојећег енергента мазута, новим енергентом – природним гасом и реконструкцију постојећих блоковских котларница у Врбасу.

Већином гласова усвојене су и измене и допуне планова детељне регулације блокова 27 и 36, као и Блока 35 у Врбасу.  Разлози измена су омогућавање приватним лицима да подигну вишеспратне стамбене објекте колективног и вишепородичног становања што постојећим плановима није било могуће.  Уз ове, усвојена је и одлука о доношењу Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини за 2020. годину у општини Врбас.

На дужност Правобраниоца општине Врбас постављена је Миљана Томић, а за заменика Правобраниоца Снежана Јовић, обе дипломиране правнице са положеним правосудним испитом. На 25. седници Скупштине општине Врбас измењена је и допуњена и одлука о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима општине. На предлог комисије за кадровска, административна питања и радне односе именован је састав неколико локалних комисија, и промењен члан Школског савета Основне школе „Светозар Милетић“ из редова запослених.

Ostale vesti iz ove kategorije