ТВ Бачка Врбас

ТВ Бачка Врбас

Сервисне

Обавештење Фонда ПИО корисницима пензија

Редакција ТВ Бачка | 21. jul 2021. | 13:15 | Сервисне

Обавештење Фонда ПИО корисницима пензија

Из Фонда ПИО подсећају да се, почев од 1. јануара 2019. године, новим корисницима пензија и новчаних накнада,  исплата врши искључиво на текући рачун корисника или примаоца (пуномоћника, стараоца, хранитеља, родитеља за дете), као и на рачун установе у коју је корисник смештен.

Корисницима пензија који имају пребивалиште ван територије Републике Србије, Фонд је омогућио исплату пензија на девизни рачун, под условом да корисник има пребивалиште у тој земљи и отворен девизни рачун на који ће се вршити исплата пензије. Ако пензионер жели да исплату пензије из Србије пребаци у иностранство, поред наведеног мора да поднесе и Захтев за исплату ван територије РС, исплатној служби филијале која му исплаћује пензију.

Трансфер пензија у иностранство се врши квартално, 25. у месецу, а трошкови трансфера зависе од банке где је отворен рачун. Пензија се исплаћује у страној валути и обрачунава се према званичном курсу Народне банке Србије у моменту исплате пензије.

Kорисницима на подручју бивших република, исплата пензије се врши месечно.

Ostale vesti iz ove kategorije