ТВ Бачка Врбас

ТВ Бачка Врбас

Сервисне

ЈАВНИ ПОЗИВ - за прикупљање писмених понуда за вршење услуга селективног риболова

Zlatko Žarić | 9. novembar 2018. | 16:25 | Сервисне

ЈАВНИ ПОЗИВ - за прикупљање писмених понуда за вршење услуга селективног риболова

Јавно предузеће за комуналне услуге Комуналац Бечеј, као управљач заштићеног природног добра  Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва, позива све заинтересоване понуђаче - привредне рибаре,  да  поднесу писмене понуде за вршење услуге селективног риболова на рибарском подручју у Парку природе  "Стара Тиса" код Бисерног острва.

            Селективни риболов врши се до 31. 12. 2018. године за следеће алохтоне врсте риба: толстолобик,  амур и  сребрни караш, по основу  Решања Покрајинаког секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине број 140-501-602/2018-04 од 28. 05. 2018. године.

            Селективни риболов се може вршити алатима прописаним Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (“Сл. гласник РС” бр 128/2014),  Правилником о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов,  као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов (“Сл. гласник РС” бр 9/2017 и 34/2018), а све у складу са  Решењем о условима заштите природе Покрајинског завода за заштиту природе број 03-950/2 од 24. 04. 2018. године.

 

            1. Услови за подношење понуда:

            Понуде за услугу селективног риболова могу поднети понуђачи привредна друштва и  предузетници  који  испуњавају услове за привредни риболов и који су регистровани и за промет рибе.

            Испуњеност услова понуђач доказује Изводом из Привредног  регистра / потврдом о регистрацији за привредног рибара и за промет рибе.

 

            2. Рок за подношење понуда

            Рок за подношење понуда и тражене документације је до 21. 11. 2018. године до 14,00 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу ЈП Комуналац Бечеј,  Бечеј улица Ловачка  бр. 5.  до горе наведеног датума и часа, без обзира на начин достављања.

            Јавно отварање понуда извршиће се дана  21. 11. 2018. године у 14,10 часова у ЈП Комуналац Бечеј, у Бечеју у  улици Ловачка  бр. 5.

 

            3. Цена услуга

            Цена услуге за селективни риболов је укључена у откупну цену рибе, која је предмет понуде.

            Минимална откупна цена (са ПДВ-ом) по врстама изловљених риба је:

            толстолобик                           100,00 дин/кг

            амур                                        150,00 дин/кг

            сребрни караш                                     70,00 дин/кг

            Понуђач не може понудити нижу цену од  минималне откупне цене из претходног става,  у супротном таква понуда се неће разматрати.

 

            4.  Рок  плаћања

            Рок плаћања за дневно изловљену количину рибе је 5 дана од дана испостављања рачуна.

            4. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.

            Оцењивање и рангирање понуда извршиће се на основу следећих елемената  

            понуђена цена по 1кг толстолобика                        50 пондера   

            понуђена цена по 1кг амура                                                30 пондера   

            понуђена цена по 1кг сребрног караша                   20 пондера                                                   

            У случају да два или више понуђача у поступку оцењивања и рангирања понуда имају исти број

            пондера, уговор ће се закључити са оним понуђачем који понуди већу цену зпо1кг толстолобика на самом отварању понуда, што ће се констатовати у записнику који се води при отварању     понуда.

          

  5. Начин подношења понуда и обавезна садржина понуде

            Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: ЈП Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка         бр. 5.  са назнаком “Понуда за  вршење услуга селективног риболова - не отварати”

            Понуда обавезно садржи

            - понуђену откупну цену по врстама риба изражену у динарској вредности по 1 кг

            Уз понуду се обавезно прилаже     

            - доказ о испуњености услова за обављање делатности привредног рибара,

       

            Одлука о избору најповољнијег понуђача ће се донети у року од 3 радна дана од дана отварања понуда.

        

    Изабрани понуђач је дужан да најкасније у року од 3 дана од доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача закључи Уговор о  вршење услуга селективног риболова.

Komentar

CAPTCHA code

Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila:

Komentari koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Molimo Vas da se prilikom pisanja komentara pridržavate pravopisnih pravila. Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija neće odobriti komentare koji su uvredljivi, koji pozivaju na rasnu i etničku mržnju i ne doprinose normalnoj komunikaciji između čitalaca. Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara. Komentar će biti objavljen nakon što urednik pregleda tekst.

Ostale vesti iz ove kategorije