ТВ Бачка Врбас

ТВ Бачка Врбас

Привреда

Предности кредитних картица и орочене штедње у АИК Банци

Редакција ТВ Бачка | 25. jun 2019. | 15:09 | Привреда

Предности кредитних картица и орочене штедње у АИК Банци

Милица Ивић, директор филијале АИК Банка у Врбасу, говори о предностима кредитних картица и ороченој штедњи.

 

1. Зашто кредитне картице сматрате добрим избором за ваше клијенте?

Сматрамо да су кредитне картице добар избор плаћања због своје расположивости и  унапред одређеног кредитног лимита.  Поред тога, главна предност кредитних картица у односу на друге банкарске производе  јесте  могућност више опција сервисирања дуга, редовном отплатом рата без камате или револвингом.
Битно је да корисници знају да је увек потребно имати довољно средстава у резерви како би покрили неочекиване трошкове.

На овај начин повећавате потрошачку моћ, обезбеђен вам је приступ новцу 24 сата било где у свету као и флексибилност при плаћању или подиз ању готовине. Такође, омогућено вам је лакше управљање трошковима будући да се сваки трошак региструје на стању рачуна кредитне картице, односно нема накнаде за превремену отплату као код кредита.

Кредитне картице су боља опција  за плаћања на ПОС терминалима, а мање за подизање готовине, обзиром на то да се при подизању готовине са овом картицом примењују одређене тарифе.


2. Која је предност кредитне картице у односу на чекове?

Оно што кредитне картице чини паметнијим избором од чекова јесте то што је износ на чеку, као и број издатих чекова, лимитиран. Број чекова зависи од висине примања власника рачуна,уредности примања као и  броја нереализованих чекова које корисник већ има у поседу.

 

3. Који су бенефити коришћења кредитне картице?

Кредитну картицу као савремено средство плаћања можете користити за плаћање на интернету, приликом изнајмљивања возила, резервисања хотела и сличне активности. Кредитне картице омогућавају и флексибилност у отплати настале потрошње, обзиром да је минимална месечна обавеза корисника свега 5% од укупне потрошње из претходног периода (Револвинг плаћање), а динамику отплате остатка (5%-100%) корисник сам одређује.

 

4. Које могућности пружа АИК банка корисницима кредитних картица?

Без обзира на то да ли се ради о плаћању у земљи, иностранству, путем интернета или подизању новца на банкомату, корисници кредитних картица АИК Банке на располагању имају могућност да своју потрошњу поделе на рате и то уз само једну СМС поруку чиме се износ трансакције дели на 3, 6, 9 или 12 месечних рата.

Корисници сами бирају број рата, као и трансакцију коју желе да отплате у једнаким месечним ратама. Предности коришћења ових картица су бројне, јер су без обрачуна камате ако се рате отплаћују на време и користе се брже и лакше од чекова. Једино ограничење је расположиви износ на кредитној картици а куповина и подизање готовине са отплатом на рате је доступна за све трансакције у Србији и у иностранству, док се накнада плаћа уз прву доспелу рату.

 

5. Како бисте најједноставније корисницима објаснили термин „орочена штедња“?

Када кажемо орочена штедња говоримо о облику инвестиције око које ћете имати најмање брига, јер је реч о рачуну на који полажете једнократни депозит и на ваш новац се зарачунава фиксна или промењива каматна стопа.

Фиксна камата гарантује вам увек исти приход од штедње за све време њеног трајања. Развој алтернативних улагања, као што су осигурање, куповина некретнина и слично, ради остварења приноса су мање ликвидна, а њихово поновно претварање у новчана средства захтева трошкове за корисника, због чега се сигурна, орочена штедња на крају увек највише исплати.

 

6. У чему је препознатљивост АИК Банке на нашем тржишту?

Наша банка постоји 40 година и одликује је дуга традиција на банкарском тржишту, а према свим показатељима пословања она је међу највећим и најуспешнијим банкама због чега је препозната као стабилна, ликвидна и јака институција којој са пуним правом можете поклонити своје поверење.

Своје пословање и активности ширимо и ван граница Србије на тржиште ЕУ.
Услови штедње у АИК Банци су међу најповољнијим на тржишту и годинама уназад се као референтна понуда грађанима наводи понуда АИК Банке. Нашу банку одликују епитети као што су  сигурност, солвентност, ликвидност и поузданост.  а своје пословање и активности ширимо и ван граница Србије на тржишт ЕУ.

 

7. Које типове штедње АИК Банка нуди својим клијентима?

Клијентима АИК Банке је омогућена понуда која је креирана у складу са њиховим потребама и интересима, па тако могу да бирају читав сет штедних производа. Зависно од рока на који се штеди, валуте у којој се штеди, жељене расположивости средстава и циљане каматне стопе, наша Банка нуди својим клијентима Флекси штедњу по виђењу у ЕУР, Стандардну орочену штедњу у страној валути и динарима, Орочену штедњу у ЕУР са степенастим моделом обрачуна камате, Орочену девизну штедњу у ЕУР са слојевитим моделом обрачуна камате и Специјалну флексибилну орочену штедњу у динарима.

Ostale vesti iz ove kategorije