ТВ Бачка Врбас

ТВ Бачка Врбас

Сервисне

"Комуналац" корисницима услуга нуди отплату дугова на рате

Редакција ТВ Бачка | 10. jun 2021. | 12:06 | Сервисне

"Комуналац" корисницима услуга нуди отплату дугова на рате

Јавно комунално предузеће "Комуналац" позвало је данас све своје клијенте који и даље имају неизмирене обавезе за пружене им услуге, да на основу важеће Одлуке о закључивању споразума о измирењу дуга на рате, искористе прилику и лакше се ослободе великих дуговања.

"На лични захтев може се закључити Споразум о плаћању дуга на рате за потраживања преко 10.000 динара и више за која није покренут поступак принудне наплате, или која нису предмет судског спора. Неопходан услов је да се најпре уплати 20% од укупног дуговања.

Споразум о плаћању дуга на рате могу закључити и корисници који су искључени са водоводне мреже, али су претходно дужни да изврше авансну уплату за поновно прикључење на водоводну мрежу по издатом предрачуну и измире све евентуалне остале обавезе настале приликом искључења, као што је рад радника и механизације на терену и утрошак материјала. За ове кориснике услов је да уплате 10% од укупног дуговања.

Зависно од износа дуга остатак се уплаћује на следећи начин:

- за дуг од 10.000 до 20.000 динара на 3 месечне рате,
- за дуг од 20.000 до 30.000 динара на 6 месечних рата,
- за дуг од 30.000 до 50.000 динара на 8 месечних рата, односно за онога ко је претходно био искључени са водоводне мреже на 10 месечних рата
 - за дуг преко 50.000 динара на 12 месечних рата

Кориснику који закључи споразум неће бити обрачуната камата на дуг по споразуму уколико своје обавезе буде измиривао редовно. ЈКП 'Комуналац' ће дуг по споразуму посебно евидентирати како би се могла пратити наплата дуга по споразуму. Период за закључивање споразума који је почео 01. јуна трајаће до 31. 08. 2021. године. Напомињемо да у случају непоштовања наведених одредби корисник може бити утужен без претходног упозорења", наводи се у саопштењу ЈКП "Комуналац".

Ostale vesti iz ove kategorije